house12

MAKI NEKRETNINE u okviru inžinjeringa pomoći će Vam u odabiru najkvalitetnijih lokacija, projekata, projektovanju svih vrsta objekata, dobijanju građevinske dozvole, odabiru najkvalitetnijih I najpovoljnijih izvođača radova, kao I uknjižbi objekata u katastar nepokretnosti.

U saradnji sa poslovnim bankama, pomoći ćemo Vam da pod najpovoljnijim uslovima rešite sve svoje finansijske potrebe za realizaciju zacrtanih projekata.